אם מדובר בתכנים לשידור או לאתר אינטרנט, אייטמים קצרים המעבירים
מידע או תכנים שיווקיים במסגרת נגישה וקלה להבנה מהווים כלי פשוט ונח
להגיע לקהל לקוחות נרחב.

מבנה של כתבה או אייטם בתכנית ראיונות מתאים להצגת המידע לקהל
בצורה פשוטה, ישירה ולא מאיימת.